Cải ngồng ngọt HN888

Đặc tính giống chủ yếu

Sinh trưởng mạnh, kiểu cây bó gọn, màu cuống lá xanh, phấn lá ít, đốt thưa, cuống lá ngắn, thân mập. Nụ hoa dày đều, hoa miệng đều, ăn giòn, vị ngọt.

Chịu ẩm, tốc độ sinh trưởng nhanh. Thích ứng rộng, năng suất cao.

Thời vụ: Tốt nhất gieo trồng trong vụ đông xuân từ tháng 8 đến tháng 11.

Cải ngồng ngọt HN888