Giống Bí Sặt code HN999

Là giống bí cao sản, quả thon dài trung bình 60-80cm, vỏ màu xanh, thịt quả dày, ruột đặc, ăn không chua.
Trồng được nhiều vụ trong năm nhưng chủ yếu hai vụ chính:
Vụ xuân: từ 25/1 đến 25/2. Vụ đông từ 15/8 đến 30/9.
Thu hoạch quả: Sau khi thụ phấn từ 20-25 ngày thì thu hoạch quả làm rau.

Giống Bí Sặt code HN999