Giống Đậu Xanh ĐX code 208

ĐX 208 là giống chín sớm, thích hợp sản xuất ở cả vụ Xuân và vụ Hè.Thời gian từ gieo đến chín từ 60-70 ngày tùy thời vụ và vùng sinh thái khác nhau.
ĐX 208 thuộc loại hình thâm canh, sinh trưởng khoẻ, cao trung bình 55-70 cm. Ra hoa tập trung, sai quả. Hạt to, khối lượng 1000 hạt: 65-70 gr, dạng xanh mỡ bóng, ruột vàng, thơm, bở, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
ĐX 208 còn có khả năng tái sinh rất mạnh, tiềm năng năng suất cao 2,5 – 3,0 tấn/ha.
Chịu hạn, chịu nóng tốt, chống đổ và chống bệnh vàng lá và đốm lá rất tốt.
Gieo được nhiều vụ trong năm trên nhiều loại đất khác nhau ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.
Lượng hạt gieo: Vụ xuân 28 kg/ha; vụ Hè 22 kg/ha. Gieo vãi theo hàng, sau đó tỉa định cây khi có 1-2 lá thật.

Giống Đậu Xanh ĐX code 208