Giống lúa Khang dân đột biến

Là giống lúa thuần cấy được ở tất cả các vụ trong năm.
Tiềm năng năng suất từ 80-90 tạ/ha.
Chất lượng gạo trung bình, cơm ngon hơn Q5. Chịu thâm canh cao
Khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt,
Thích hợp loại đất chân vàn cao, vàn, vàn thấp. Có thể gieo cấy trên các chân đất hơi chua mặn tốt hơn giống Q5 và Khang dân 18.

Giống lúa Khang dân đột biến