Giống lúa lai 2 dòng HC1

– Là giống lúa lai 2 dòng ngắn ngày (103S/R6) đã được công nhận giống Quốc gia năm 2007.
– Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ
– Phẩm chất gạo ngon, cơm trắng, mềm, vị đậm, tỷ lệ gạo sát > 70%.
– Năng suất trung bình: 65 – 70 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt 80-85 tạ/ha. Chống chịu sâu bệnh khá, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá.

Giống lúa lai 2 dòng HC1