Giống lúa lai Thụy hương code 308

Là giống lúa lai 3 dòng năng suất cao, chất lượng tốt đang được ưa chuộng.
Chiều cao cây 100 – 110 cm; thân cây cứng, mập, chống đổ tốt.
Bông to, dài, gạo trong bóng, cơm trắng ngon, mềm, thơm, vị đậm.
Là giống thâm canh cao, tiềm năng năng suất từ 90-100 tạ/ha.
Chống chịu sâu bệnh khá.
Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ trong năm

Giống lúa lai Thụy hương code 308