Giống lúa thuần code ĐB6

Cao cây từ 100-105 cm, cứng cây, lá đứng, màu xanh đậm, trỗ tập trung.
Tiềm năng năng suất từ 80-90 tạ/ha.
Khả năng chống đổ và chịu lạnh tốt, ít bị sâu bệnh hại.
Thích hợp trà Xuân muộn và Mùa sớm ở các tỉnh miền Bắc, Vụ Đông Xuân và Hè thu ở các tỉnh miền Nam Trung bộ

Giống lúa thuần code ĐB6