Giống lúa thuần T10

Là giống lúa thơm chất lượng
Cây cao trung bình. Chất lượng gạo ngon, cơm mềm không bị ướt, vị đậm, có mùi thơm.
Chống chịu tốt. ít bị sâu hại, chịu rét khá, cứng cây và dai gốc nên chống đổ và chịu thâm canh tốt hơn Bắc thơm số 7.
T10 có năng suất cao hơn Bắc thơm số 7 từ 10-15%, trung bình đạt 55 -60 tạ/ha, thâm canh cao đạt 65 -75 tạ/ha.

Giống lúa thuần T10