Giống Ngô lai đơn code LVN10

TGST ở phía Bắc và Bắc Trung bộ: vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Hè thu 100-105 ngày, vụ Thu đông 110-120 ngày. Ở phía Nam và nam Trung bộ: 105-120 ngày (tùy theo mùa vụ và độ cao).
Dạng hạt bán đá, màu vàng da cam đẹp. Tiềm năng năng suất cao, từ 10 – 12 tấn/ha.
LVN10 chịu hạn, chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, ít bị sâu bệnh hại.

Giống Ngô lai đơn code LVN10