Giống ngô nếp lai code HN88

Là giống ngô nếp lai ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng rất ngon, ăn nguội vẫn dẻo, có vị đậm, thơm đặc trưng.
Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và rét rất tốt.
Bắp to dài, lá bi kín, không hở đuôi chuột, năng suất bắp tươi đạt 18-20 tấn/ha, độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ bắp loại 1 > 95%,
Thời gian từ gieo đến thu hoạch bắp tươi 62 – 67 ngày.

Giống ngô nếp lai code HN88