Xà lách chịu nhiệt code HN158

Là loại rau có lá cuốn, thuộc loại thân thảo, có bộ rễ rất phát triển. Sau trồng 20 – 40 ngày đã được thu hoạch nên cần bón phân dễ tiêu.
Thời vụ: Rải vụ từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau.
Bón phân: Tuyệt đối không được dùng phân và nước phân tươi để bón cho cây.
Thu hoạch: Khi thu hoạch loại bỏ lá già và cây bị sâu bệnh tránh dập nát. Bảo quản vận chuyển nhẹ nhàng, tiêu thụ kịp thời.

Xà lách chịu nhiệt code HN158