Xà lách Hải Phòng

Là loại rau có lá cuốn, thuộc loại thân thảo, có bộ rễ rất phát triển.
Sau trồng 20 – 40 ngày đã được thu hoạch nên cần bón phân dễ tiêu.
Thời vụ: Rải vụ từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau.

Lưu ý: Là cây sinh trưởng ngắn, dùng ăn sống nên không dùng thuốc BVTV, cây nào bị sâu bệnh thì nhổ bỏ.

Xà lách Hải Phòng